preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vijenac

Login
e-Dnevnik

        

e-Dnevnik za učenike i roditelje od sada i kao mobilna aplikacija

Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

 

 

 

 

 

 

15.ožujka 2022.

 

Međužupanijska smotra Biosigurnost i biozaštita 2022.

Osnovna škola Vijenac je u 2021./2022. školskoj godini domaćin Međužupanijske smotre Biosigurnost i biozaštita. Smotra se ove godine održava u online okruženju, a predstavljanje radova je dostupno na internetskoj stranici smotre  https://bit.ly/3ncUgnT ili na youtube kanalu projekta Biosigurnost i biozaštita.(398) Međužupanijska smotra Biosigurnost i biozaštita - YouTube

 

 

 

 

 

Smotra Biosigurnost i biozaštita

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu Hrvatskog liječničkog zbora


Sjedište i adresa Državnoga povjerenstva
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu

Mirogojska 8

10000 Zagreb
e-mail: biosigurnost@gmail.com


Predsjednica Državnoga povjerenstva
Mr. sc. Maja Kassa

OŠ Vijenac

Vijenac Ivana Meštrovića 36

31000 Osijek

Tel: 031/204 232

e-mail: maja.kassa@skole.hr


Vremenik smotre

Međužupanijska smotra: 15. ožujka 2022. (utorak)
Državna smotra: 11. i 12. svibnja 2022. (srijeda-četvrtak)

 

Škola domaćin Državne smotre

Osnovna škola Vijenac, Osijek.

Vijenac Ivana Meštrovića 36

31000 Osijek

 

 

Pravo sudjelovanja

Na smotri učeničkih radova, u okviru projekta Biosigurnost i biozaštita, pravo sudjelovanja imaju timovi osnovnih i srednjih škola sudionica projekta.  Svaka škola sudionica projekta može prijaviti jedan tim za svaku odgojno obrazovnu skupinu prijavljenu za sudjelovanje u projektu.  Školski tim mora imati  tri učenika i jednog mentora. Isti učenici sudjeluju i na međužupanijskoj i na državnoj smotri (ako budu pozvani).

Obveza je svake škole sudionice projekta Biosigurnost i biozaštita pravodobno obavijestiti sve učenike o mogućnostima i pravilima sudjelovanja.

Napomena: Uporaba imenica (učenik, mentor, član, ravnatelj...) u tekstu podrazumijeva osobe ženskog i muškog spola.

 

Razine smotre

Međužupanijska smotra

Državna smotra

 

Školski timovi i kategorije smotre

Odgojno-obrazovne skupine:

 1. Kategorija: 5. i 6. razred
 2. Kategorija: 7. i 8. razred
 3. Kategorija: srednje škole

 

Prijava za sudjelovanje na smotri

Prijavu za sudjelovanje na smotri Biosigurnost i biozaštita potrebno je izvršiti do 1. veljače 2022. (utorak) u 23:59 sati. Prijava učenika na natjecanja i smotre u školskoj godini 2021./2022. vršiti će se putem WEB servisa – aplikacije za Natjecanja i smotre Agencije za odgoj i obrazovanje putem natjecanja.azoo.hr.

Prijavu učenika će vršiti ovlaštene osobe u školama imenovane od strane ravnatelja škola, koje će iz aplikacije preuzimati sve potrebne materijale, ispite i njihova rješenja prema uputi Državnog povjerenstva za pojedino natjecanje ili smotru.

Sudjelovanje na smotri Biosigurnost i biozaštita sastoji se od dvije sastavnice. Prva je izrada postera na zadanu temu koji predstavlja  rezultat timskog rada učenika  i mentora uključenih u projekt, a druga videouradak sa snimkom izlaganja školskog tima. Pristup i obrada teme moraju biti u skladu s uzrastom učenika.  

 

Međužupanijska smotra

Prva razina natjecanja je međužupanijska smotra. Hrvatska je podijeljena u tri regije kojoj pripadaju sljedeće županije:

 1. Istočna Hrvatska (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska. Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska)

Sjedište regionalnog povjerenstva:

OŠ Vijenac

Vijenac Ivana Meštrovića 36

31000 Osijek

Tel: 031/204 232

Email: ravnatelj@os-vijenac-os.skole.hr

Predsjednica međužupanijskog povjerenstva:

Andreja Dorić, prof.

Email: andreja.doric@skole.hr

Email međužupanijskog povjerenstva: osijek.biosigurnost@gmail.com

 

 

 1. Središnja Hrvatska (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska i Sisačko-moslavačka)

Sjedište regionalnog povjerenstva:

Nadbiskupska klasična gimnazija

Voćarska cesta 106

10000 Zagreb

Tel: 01/4680 425

Predsjednica međužupanijskog povjerenstva:

Karmela Đapić, prof.

Email: kdjapic1@gmail.com

Email međužupanijskog povjerenstva: zagreb.biosigurnost@gmail.com

 

 1. Primorska Hrvatska (Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Karlovačka, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska)

Sjedište regionalnog povjerenstva:

OŠ Josipa Pupačića

Trg Kralja Tomislava 1

21310 Omiš

Tel: 021/861-530

Mail: os-josip-pupacic@os-jpupacic-omis.skole.hr

Predsjednica međužupanijskog povjerenstva:

Tamara Banović, prof.

Email: tamara.banovic@skole.hr

Email međužupanijskog povjerenstva: split.biosigurnost@gmail.com

 

Na prijedlog Državnog povjerenstva i Agencije za odgoj i obrazovanje, Ured za obrazovanje Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Zagreba imenuje predsjednika i članove međužupanijskog  povjerenstva  (3 člana) i članove prosudbenog povjerenstva, za osnovne škole 6 članova i 3 člana za srednje škole.

 

Način izrade postera

Poster može biti izrađen digitalno, ručno ili kombinirano, u propisanoj veličini.

Poster predstavlja rezultat istraživačkog rada na zadanu temu i radi se po uzoru na znanstvene postere. Mora sadržavati uvodni dio, razradu teme, predstavljanje rezultata istraživanja i zaključak te priloge poput fotografija, dijagrama i sl. koji predstavljaju rezultate rada.

Elemente vrednovanja postera i videouratka donosi Državno povjerenstvo i sastavni su dio propozicija za održavanje smotre Biosigurnost i biozaštita.  Poster mora biti primjeren uzrastu učenika i u skladu sa znanjima i vještima učenika svake kategorije.

 

Veličina postera

Zadana veličina fizičkog postera je 1000 mm x 700 mm što odgovara formatu B1.

Posteri u fizičkom i digitalnom obliku moraju biti istovjetni.

 

Teme postera

Prijedlozi tema postera:

5. i 6. razred

1. Hrana i voda-kako ih učiniti sigurnima?

2. Kako spriječiti i liječiti zarazne bolesti

3. Vlastiti dom kao izvor zaraze

 

istraživanja u domeni zaraznih bolesti- koji su najveći još neriješeni izazovi;

7. i 8. razred

1. Najzaraznije bolesti na svijetu

2. Mikrobiom-imamo li koristi od mikroorganizama?

3. Zarazne bolesti koje se prenose vektorima

 

Srednja škola

1. Istraživanja u domeni zaraznih bolesti - koji su najveći još neriješeni izazovi

2. Utjecaj otkrića cjepiva na čovječanstvo

3. Biološki napadi kroz povijest

 

Podaci o sudionicima

Svaki poster treba sadržavati sljedeće podatke:

Naziv škole

 

Županija

 

Mjesto

 

Ime i prezime učitelja/nastavnika mentora

 

Ime i prezime učenika, razred

 

 

Elementi vrednovanja postera

ELEMENTI VREDNOVANJA POSTERA

Sadržaj postera lako se prati bez prisutnosti autora.

Tekst postera sažet je i jezgrovit, pisan spretnom uporabom znanstvenog stila primjerenom uzrastu učenika.

Tekst je gramatički i pravopisno ispravan.

Jasno su istaknuti ciljevi i hipoteza istraživanja.

Rezultati su dokumentirani fotografijama, crtežima, tablicama i/ili grafičkim prikazima.

Svi slikovni i tablični prikazi pravilno su označeni brojem (ispod slike, iznad tablice) i opisani te su razumljivi sami po sebi, odnosno bez čitanja popratnog teksta.

Poster je skladno oblikovan, uredan, lako čitljiv, privlači pozornost što uključuje skladnu upotrebu boja, slika, podloge, fontova slova i dodataka.

Fotografije, ilustracije i grafički prikazi koji nisu autorsko djelo popraćeni su navodom izvora s kojih su preuzeti .

Poster je izrađen prema zadanim uputama (1000 mm x700 mm) te čitljiv s udaljenosti od oko 2 m.

Poster sadrži kratki pregled najvažnijih zaključaka, koji se nadovezuju na istaknute ciljeve i hipoteze.

Poster sadrži sve zadane elemente (uvodni dio, razradu teme, predstavljanje rezultata istraživanja, zaključak i priloge).

 

Način izrade video uratka:

Videouradak predstavlja snimku prezentiranja postera tj. izlaganje učenika na odabranu temu. Namjena videouratka je zamjena za prezentiranje postera u živo tako da videouradak mora biti zvučno i kvalitetom slike reprezentativan. Na videouratku moraju biti vidljivi članovi grupe koji prezentiraju. Trajanje video uratka je ograničeno na pet minuta, a potrebno ga je izraditi i poslati međužupanijskom povjerenstvu u mp4 formatu. Obvezni podaci koje video treba sadržavati su: naziv škole, županija, mjesto, ime i prezime učitelja/nastavnika mentora te ime i prezime i razred učenika. 

 

ELEMENTI VREDNOVANJA ZA VIDEOURADAK  (PREZENTIRANJE PROJEKTA)

Cilj i hipoteza istraživanja jasno su naglašeni i predstavljeni.

Sažeto i precizno je obrazložen odabir teme i/ili motiv za istraživanje.

Primijenjene metode rada su u prezentaciji sažeto i logično objašnjene.

U prezentaciji su objašnjeni svi pojmovi važni za razumijevanje istraživanja.

Rezultati u prezentaciji opisani su jasno, logičnim slijedom koji prati ciljeve, hipotezu i metodologiju istraživanja.

Učenici govore odmjerenom brzinom, bez poštapalica i dovoljno glasno i jasno.

Učenici se koriste hrvatskim književnim govorom.

Iz načina prezentiranja vidljivo je da su učenici aktivno sudjelovali u izvođenju prezentiranog istraživanja.

Učenici  poštuju vremensko ograničenje prezentacije - izlaganje traje najviše 5 minuta

U svom nastupu, učenici su uvjerljivi, sigurni i spontani te izbjegavaju čitanje (govor nije „naučen napamet“ i/ili „preuvježban“) pokazujući vještinu prezentiranja uz dobro poznavanje problematike.

 

Dostava postera i videouratka međužupanijskom povjerenstvu

Rok za slanje postera u digitalnom obliku i videouratka na mail adresu pripadajućeg međužupanijskog povjerenstva je 4. ožujka 2022. (petak) do 23:59.

15. ožujka 2022. (utorak) održat će se online predstavljanje videouradaka na međužupanijskoj razini. Sve škole sudionice u projektu dobit će poveznicu za praćenje smotre.

Međužupanijska povjerenstva 16. ožujka 2022. (srijeda) na web stranici smotre Biosigurnost i biozaštita objavljuju popis školskih timova koje predlažu za državnu smotru.

 

Međužupanijska povjerenstva dužna su Državnom povjerenstvu dostaviti postere u digitalnom obliku i videouratke  sedam najboljih timova iz svake kategorije do 22. ožujka 2022.  (ponedjeljak) na adresu smotra.biosigurnost@gmail.com.

Školski timovi koje su međužupanijska povjerenstva predložila za Državnu smotru, Državnom povjerenstvu trebaju poslati svoje postere i u fizičkom obliku na adresu škole domaćina Državne motre do 28. ožujka 2022.  Posteri trebaju biti poslani u poštanskom tuljku ili na način da se prilikom transporta ne oštete. Dan predaje postera u poštanskom uredu smatra se danom predaj Državnom povjerenstvu.

 

Državna razina smotre

Državno povjerenstvo pregledava prispjele postere i videouratke  koje su međužupanijska povjerenstva predložila za državnu razinu smotre te odabire 5 timova iz svake kategorije. Popis pozvanih školskih timova učenika bit će objavljen na mrežnim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje do 11. travnja 2022. (ponedjeljak) i na web stranici Biosigurnost i biozaštita. Popis je ujedno i javni poziv na Državnu smotru pa se timovi neće dodatno pismeno pozivati na adresu škole.

Učenici u pojedinoj kategoriji izlažu svoj rad (poster) pred članovima Državnog povjerenstva. Nakon izlaganja i prezentiranja postera, članovi Državnog povjerenstva postavljaju tri pitanja članovima školskog tima. Za odgovor se učenici međusobno dogovaraju i jedan član školskog tima iznosi odgovor. Učenici kojima je na dan održavanja Državne smotre  izrečena mjera samoizolacije/izolacije imaju pravo sudjelovati na natjecanju u online okruženju. Tijekom izlaganja  rada i odgovaranja na pitanja učenici moraju biti nadgledani od članova Državnog povjerenstva  putem kamere i uključenog mikrofona. Državno povjerenstvo vrednuje izlaganje školskih timova i predlaže 3 najbolja tima u svakoj kategoriji za nagrađivanje. Nagrade se dodjeljuju na svečanosti zatvaranja Državne smotre.  

Svi učenici dobit će pohvalnice, a mentori zahvalnice. Održavanje Državne smotre je planirano uživo, a ovisno o epidemiološkoj situaciji može biti i online o čemu će sudionici dobiti pravovremene informacije.

Napomena: Ukoliko učenik ne može prisustvovati smotri, ne ostvaruje pravo na moguće nagrade i pohvalnice na državnoj razini za tekuću školsku godinu. Budući da Agencija za odgoj i obrazovanje osigurava smještaj sudionicima na državnoj razini, u tom se slučaju moli Škola tj. mentor učenika da predsjednici Povjerenstva što prije dostavi elektroničkom poštom obavijest o izostanku (odustajanju/nedolasku) učenika na smotru. U obavijesti o izostanku treba navesti: ime i prezime učenika, OIB učenika, razred, školu, ime i prezime mentora, kategoriju u kojoj se natječe te sažeto obrazloženje izostanka. U potpisu obrasca treba biti potpis mentora i ravnatelja škole (skenirani/ elektronički).

 

Državno povjerenstvo:

 1. mr. sc. Maja Kassa, OŠ Vijenac, Osijek – predsjednica povjerenstva
 2. Tamara Banović, prof., OŠ Josipa Pupačića, Omiš
 3. Andreja Dorić, prof., OŠ Darda
 4. Karmela Đapić, prof., Nadbiskupska klasična gimnazija, Zagreb
 5. Sanja Grbeš, prof., OŠ Fra Kaje Adžića, Pleternica
 6. dr. sc. Ivan Christian Kurolt, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
 7. Dinko Kralik, dr. vet. med, Poljoprivredna i veterinarska škola, Osijek
 8. Marina Ništ, prof., viša savjetnica za Prirodu i Biologiju, AZOO, Podružnica Osijek
 9. Ljiljana Vidović, prof., Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija, Osijek
 10. izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 11. Vesna Vrbošić, prof., OŠ Vijenac, Osijek
 12. dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

Napomena: Mentori su dužni prije pripreme učenika za sudjelovanje na smotri Biosigurnost i biozaštita ishoditi Privolu za maloljetne učenike sudionike za natjecanja i smotre, Privolu za punoljetne učenike sudionike za natjecanja i smotre i Privolu za mentore sudionike  natjecanja i smotri. Obrasci su dostupni na stranicama AZOO.

 

 

 

Edukacija od najranije dobi -  Simpozij COVID 19: dvije godine poslije 

 

13. studenoga 2021. održan je simpozij COVID-19: dvije godine poslije u organizaciji Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju i Hrvatskog društva za infektivne bolesti i suorganizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Referentnog centra Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog sustava, Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza, Klinike za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“, Zagreb, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu HLZ. Na simpoziju je predstavljen projekt Biosigurnost i biozaštita.  Prvi panel Epidemiologija COVID 19 moderirala je prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević. Teme su bile: Epidemiološke značajke COVID-19 na području Hrvatske (prim. Tatjana Nemeth Blažić),
COVID-19: seroepidemiološke studije u različitim populacijskim skupinama (prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek), Genska raznolikost SARS-CoV-2 na području Hrvatske (Ivana Ferenčak), Cijepljenje protiv COVID-19 (dr. sc. Bernard Kaić) i Protutijela anti-SARS-CoV-2 IgG nakon cijepljenja protiv COVID-19 (doc. dr. sc. Oktavija Đaković Rode)
Drugi panel, Klinička slika, dijagnostika i terapija COVID-19 moderirala je doc. dr. sc. Marija Santini s temama: Nove i stare strategije u borbi protiv COVID-19 (prof. dr, sc, Alemka Markotić), Klinička prezentacija COVID-19 (izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz),  Liječenje oboljelih od COVID-19 u hospitalnim uvjetima (dr. sc. Neven Papić),  Epidemiološko i kliničko značenje određivanja Ct vrijednosti RT-PCR testa na SARS-CoV-2 (prof. dr. sc. Jasmina Vraneš), Dijagnostika COVID-19: koje testove odabrati?(doc. dr. sc. Irena Tabain), Dijagnostika COVID-19: iskustva Klinike za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“ (dr.sc. Ivan Christian Kurolt)
Treći panel, SARS-CoV-2 u kontekstu „Jednog zdravlja“ moderirao je prof. dr. sc.  Ljubo Barbić s temama:  Epidemiologija SARS-CoV-2 infekcije u kućnih ljubimaca (doc. dr. sc. Vladimir Stevanović), Istraživanje prisutnosti SARS-CoV-2 u divljih životinja (Lorena Jemeršić), Praćenje SARS-CoV-2 u neobrađenoj i obrađenoj otpadnoj vodi u gradu Zagrebu – trendovi i potrebe (Magdalena Ujević Bošnjak), SARS-CoV-2 na neživim površinama u kućanstvima COVID-19 pozitivnih osoba (Pavle Jeličić/Diana Brlek-Gorski), Edukacija od najranije dobi – Projekt: Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (mr. sc. Maja Kassa). 

 

18. 10. 2021. 

Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika Biologije Zagrebačke županije, zapadni dio

Profesorica Klementina stepinac je na ŽSV-u izvijestila učitelje i nastavnike i načinu provedbe projekta Biosigurnost i biozaštita.

24. i 25. 08. 2021. 

Učenici i učitelji pokazali veliki interes za projekt Biosigurnost i biozaštita 

Završeno je pilotiranje projekta Biosigurnost i biozaštita u kojem su sudjelovale 122 osnovne i srednje škole diljem Hrvatske. Učitelji i stručni suradnici u školama još su jednom pokazali da su otvoreni za stručno usavršavanje, posebice za teme koje su aktualne i neophodne za poučavanje u sustavu obrazovanja. Pilot projekt završio je smotrom učeničkih radova, a škole su izrazile veliku želju i potrebu za nastavkom edukacije. Veliko zanimanje za projekt rezultiralo je, između ostalog, i organiziranjem dvodnevnoga državnoga stručnog skupa održanog 24. i 25. kolovoza 2021.,u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, na kojem je sudjelovalo blizu 500 sudionika i 10 predavača.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokazalo je veliko zanimanje i pružilo podršku za provođenje projekta Biosigurnost i biozaštita pa je predavače i sudionike skupa u ime ministra znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Radovana Fuchsa, pozdravila ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje, Vesna Šerepac. Ravnateljica V. Šerepac je naglasila da je tema iznimno važna te da se javni poziv nalazi na stranicama MZO-a i potiče ravnatelje, stručne suradnike i učitelje da se uključe u projekt. Biosigurnost i biozaštita je prošle godine sustavno poučavana u školama kao izvannastavna aktivnost. U ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak-Stamać, skup je pozdravila viša savjetnica za biologiju Marina Ništ, prenoseći njezino zadovoljstvo što je uspostavljena suradnja između Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu i AZOO. Ravnateljica pruža punu potporu provedbi ovog projekta i nastavku suradnje kroz organizaciju stručnih skupova za učitelje i nastavnike, održavanje Državne smotre učeničkih radova te savjetodavnu i stručnu pomoć u nastavku projekta. Skup je u ime ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, izv. prof. dr. sc. Krunoslava Capaka, pozdravio doc. dr. sc. Tomislav Benjak, pomoćnik ravnatelja. Izrazio je zadovoljstvo što je HZJZ jedan od nositelja projekta te naglasio važnost ovakvih skupova zbog mogućnosti educiranja mladih kako bi se povećalo njihovo znanje i svijest o važnosti cijepljenja. Cilj je ove edukacije čuvanje zdravlja i razvijanje odgovornoga ponašanja od najranije dobi, kako svoga zdravlja, tako i društva u cjelini. Prije početka radnog dijela skupa, sudionicima se obratila voditeljica projekta, prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb, predsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu Hrvatskog liječničkog zbora i predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, osoba čijom je zaslugom projekt nastao. Osim što se zahvalila svim sudionicima u pilotiranju projekta i podršci u nastavku projekta, istaknula je važnost učitelja u vrijeme epidemija u prošlosti, a tako i danas. Vjeruje da će nastavnici prepoznati važnost teme te da će ovaj projekt zaživjeti, a smotra postati tradicija.

Više o stručnom skupu

Biosigurnost i biozaštita -

  izvannastavna aktivnost i izborni program u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

 

Tijekom školske godine 2020./2021. godine u 122 osnovne i srednje škole uspješno je proveden  pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i organizirana Državna smotra učeničkih radova Biosigurnost i biozaštita.

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskoga zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovoga projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanima uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta su Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“,  predsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu i predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Nacionalni koordinator za osnovne škole je mr. sc. Maja Kassa iz Osnovne škole Vijenac Osijek, dr. sc. Ljiljana Žmak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dopredsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu je znanstveni koordinator. Stručni suradnici u projektu su: dr. sc. Ivan Christian Kurolt, mag. mol. bio., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, doc. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  Marina Ništ, prof., viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Andreja Dorić, prof. iz Osnovne škole Darda - zadužena za organizacijske poslove, stručna usavršavanja učitelja i nastavnika i metodičko-didaktičku provedbu Kurikuluma, Vesna Vrbošić, prof. iz OŠ Vijenac i  Dinko Kralik, dr. vet. med. iz Poljoprivredno-veterinarske škole, Osijek,

Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornoga ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u okviru izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita sa planiranih  35 ili 70 sati ili kao projekt u okviru školskoga kurikuluma. Učenici pod mentorstvom svojih učitelja mentora obrađuju sadržaje učenja i ostvaruju ishode učenja planirane Kurikulumom  izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita.

Planirane ishode učenici ostvaruju istraživačkim radom, problemskom nastavom,  rješavanjem problema, praktičnim radom, unoseći, obrađujući i analizirajući podatke dobivene istraživanjem, izrađujući plakate i prezentacije, sudjelovanjem u raspravama kreativno se izražavajući, rješavanjem kvizova i ostalim metodičkim postupcima i aktivnostima kojima se ostvaruje aktivno učenje.

          Na kraju nastavne godine planirano je održavanje Državne smotre učeničkih radova u sklopu projekta Biosigurnost i biozaštita kroz predstavljanje rezultata istraživačkih radova, prezentacija, malih znanstvenih postera i videouradaka u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Svi scenariji poučavanja prilagođeni su mogućoj nastavi na daljinu. Na digitalnoj platformi su za svaki nastavni sat pripremljeni i ponuđeni nastavni sadržaji i materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika.

Pozivamo učitelje i nastavnike Biologije te učitelje i nastavnike ostalih predmeta koji pripadaju STEM području kao i zainteresirane stručne suradnike koji žele sudjelovati u projektu i provoditi izvannastavnu aktivnost Biosigurnost i biozaštita u osnovnim školama da se jave na navedeni javni poziv.

24. i 25. kolovoza 2021. godine, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu će održati Državni stručni skup za učitelje i nastavnike u projektu Biosigurnost i biozaštita koji je objavljen i preko stranica AZOO.

S obzirom da se radi o izvannastavnoj aktivnosti, dodatnoj nastavi u STEM području, svaka škola može prijaviti samo jednog mentora kojemu ove aktivnosti ulaze u zaduženje. Iznimno u većim školama gdje će se aktivnost provoditi u kombiniranim skupinama npr. 5. i 6. razred i 7. i 8. razred mogu biti dva mentora.  Ukoliko se projekt provodi kao projekt u okviru školskog kurikuluma bez zaduženja učitelja, moguće je prijaviti jednog mentora.

Projekt ima suglasnost i preporuku Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

U projektu mogu sudjelovati i škole koje su sudjelovale u pilot-projektu.

Mrežna stranica projekta je dostupna na poveznici: https://bit.ly/2Y7LLB1

Dodatna pitanja možete uputiti na adresu elektroničke pošte: biosigurnost@gmail.com.

Prijava na Javni poziv dostupna je na poveznici:

Osnovne škole

Srednje škole

NAPOMENA:

Osobni podatci učitelja i stručnih suradnika obradit će se isključivo u svrhu provedbe Javnoga poziva za sudjelovanje u pilot-projektu Biosigurnost i biozaštita kao izvannastavne aktivnosti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.  sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679).

 

 

prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.                                                  

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“,                                                                                

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu

Voditeljica projekta

 

mr. sc. Maja Kassa, prof.

Osnovna škola Vijenac, Osijek

Nacionalni koordinator za osnovne škole

 

dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med.

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Znanstveni koordinator projekta

 

 

Agencija za odgoj i obrazovanje podržala provedbu projekta Biosigurnost i biozaštita

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać održala je 13. srpnja 2021. godine radni sastanak kojem su nazočile  prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu Hrvatskoga liječničkog zbora – voditeljica projekta Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, mr. sc. Maja Kassa, iz OŠ Vijenac iz Osijeka i Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu, autorica i nacionalnoa koordinatorica projekta i dr. sc. Ljiljana Žmak, iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dopredsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu.

Ravnateljica Agencije je pružila punu potporu provedbi projekta Biosigurnost i biozaštita i nastavku suradnje kroz organizaciju stručnih skupova za učitelje i nastavnike, održavanje Državne smotre učeničkih radova te savjetodavnu i stručnu pomoć u nastavku projekta.

​Prijem u Vladi Republike Hrvatske 

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković je 30. 06. 2021. primio u Banskim dvorima prof. dr. sc. Alemku Markotić, ravnateljicu Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević i predsjednicu Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu, dr. sc. Ljiljanu Žmak, dopredsjednicu Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu i mr. sc. Maju Kassa autoricu projekta iz Osnovne škole Vijenac, Osijek.  Profesorica Alemka Markotić je izvijestila predsjednika Vlade o velikom uspjehu pilot-projekta Biosigurnost i biozaštita koji je proveden tijekom ove školske godine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.   Magistra Maja Kassa je iznijela  planove predstavljanja ovoga projekta na europskoj razini jer je Hrvatska jedina zemlja sa sustavnim pristupom poučavanja i biosigurnosnim ugrozama U Europi. Doktorica Ljiljana Žmak je istaknula važnost edukacije o biosigurnosnim ugrozama već od najranije dobi i izrazila svoje zadovoljstvo sudjelovanjem u ovakvom projektu.  Predsjednik Vlade  je čestitao na provedenom projektu i izrazio punu potporu nastavku projekta Biosigurnost i biozaštita i njegovoj prezentaciji na međunarodnoj razini.

Maja Kassa

 

Svečanost dodjele priznanja i zahvalnica na Državnoj smotri Biosigurnost i biozaštita

29. lipnja 2021.  u  Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu je održana završna svečanost dodjele priznanja i zahvalnica najuspješnijim učenicima, nagrađenim timovima i školama koje su bile najaktivnije tijekom provedbe projekta Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Organizatori svečanosti su bili Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" i Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s Osnovnom školom Vijenac iz Osijeka pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Svečanost je direktno prenosila Hrvatska radio televizija.

Svoju podršku ovom projektu došli su svojim prisustvom uveličati: izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova gospodin Davor Božinović, ministar znanosti i obrazovanja gospodin Radovan Fuchs, ministar zdravstva gospodin Vili Beroš, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje gospođa Dubravka Brezak Stamać, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo gospodin Krunoslav Capak i i ravnateljica Osnovne škole Vijenac gospođa Vesna Vrbošić te drugi ravnatelji osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Domaćin ovogodišnje smotre je Osnovna škola Vijenac, Osijek. Svečano otvaranje Državne smotre je održano  u Kulturnom centru u Osijeku, 1. lipnja 2021. godine gdje su radovi bili izloženi tijekom cijelog lipnja, a izložba je bila otvorena za javnost. Bilo je izloženo 76 učeničkih radova iz cijele Hrvatske.

Na početku svečanosti nazočnima su se obratile: prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i predsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu, mr. sc. Maja Kassa, autorica projekta Biosigurnost i biozaštita i dr. sc. Ljiljana Žmak, dopredsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu.  Program je vodila Antonija Čosić, voditeljica HRT-a.

Darove za nagrađene učenike su osigurali: Podravka, Školska knjiga, Print-studio Osijek, Biroprint, Knjižara Nova, Turistička zajednica Grada Zagreba, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Turistička zajednica grada Osijeka. Nakon svečanosti je održana  press konferencija. 

      

     
 

 

Državna smotra projekta Biosigurnost i biozaštita
Zrinka Radanović / datum: 8. 6. 2021. 11:10

Državna smotra učeničkih radova u Pilot-projektu „Biosigurnost i biozaštita“ u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Osnovna škola Vijenac iz Osijeka u suradnji s Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Hrvatskim društvom za biosigurnost i biozaštitu, tijekom školske 2020./2021. godine provodila je Pilot-projekt „Biosigurnost i biozaštita“. Projekt je proveden kao izvannastavna aktivnost u 122 osnovne i srednje škole Republike Hrvatske, a u njemu je sudjelovalo 160 učitelja i više od 4.000 učenika.

Idejni pokretač i autor projekta „Biosigurnost i biozaštita“ je mr. sc. Maja Kassa, profesorica geografije u OŠ Vijenac, koja je zajedno s ravnateljicom Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ prof. dr. sc. Alemkom Markotić izradila kurikulum za ovu izvannastavnu aktivnost i izborni program.

Naime, izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu.

Tijekom ove školske godine učenici su na inovativan način kroz interaktivne digitalne sadržaje svladavali nove biosigurnosne kompetencije i vještine, a uz stjecanje novih saznanja, izradili su mnoštvo kreativnih radova poput crteža, prezentacija, videouradaka, stripova, modela i dr.

Finalni dio projekta je održavanje Državne smotre učeničkih radova „Biosigurnost i biozaštita“ koju pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja organizira Osnovna škola Vijenac.

U Organizacijskom odboru smotre na nacionalnoj razini sudjelovale su: prof. dr. sc. Alemka Marotić,  Vesna Vrbošić, ravnateljica Osnovne škole Vijenac, mr. sc. Maja Kassa, dr. sc. Ljiljana Žmak, Andreja Dorić i Svetlana Tomić. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su sudjelovali u projektu za smotru su izrađivali male znanstvene postere na jednu od zadanih tema: Dubrovačka karantena, Epidemiološki lanac, Zaštitna oprema i njezina uloga, Kako se prenose zarazne bolesti, dr. Andrija Štampar, dr. Fran Mihaljević, Biosigurnost i biozaštita, Zarazne bolesti u Hrvatskoj, SARS-CoV-2 u Hrvatskoj, WHO, Jedno zdravlje i Kako se zaštititi od zaraznih bolesti.

Svečano otvaranje Državne smotre održano je u Kulturnom centru u Osijeku, 1. lipnja 2021. godine, gdje su ujedno izloženi učenički radovi. Na početku svečanosti, nazočnima  se obratila ravnateljica OŠ Vijenac Vesna Vrbošić, mr. sc. Maja Kassa, zamjenik župana Josip,  Osječko-baranjske županije Josip Miletić, Davor Brust iz Grada Osijeka, a svečanom otvaranju online su nazočili prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Vili Beroš, ministar zdravstva, prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, dr. sc. Ljiljana Žmak, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu. Prigodni program izveli su učenici Osnovne škole Vijenac koji su sudjelovali u pilot-projektu.

2. lipnja 2021. godine  održano je i online predstavljanje radova učenika i proglašenje nagrađenih timova. U kategoriji osnovnih škola prvo mjesto su osvojile škole OŠ Josipa Pupačića (Omiš) i OŠ Zlatar Bistrica, dok su drugo i treće mjesto osvojile OŠ Župa Dubrovačka (Mlini) i OŠ Nikole Tesle (Vinkovci). U kategoriji srednjih škola nagrađeni su za prvo mjesto Gimnazija Josipa Slavenskog (Čakovec), drugo mjesto osvojila je Prva gimnazija (Varaždin), a treće Srednja škola Vrbovec.  Kao najaktivnije škole u pilot-projekt nagrađene su: OŠ Fra Kaje Adžića, Pleternica, OŠ Trilj, OŠ Žnjan, OŠ Trstenik, OŠ Šime Budinića Zadar, Nadbiskupska klasična gimnazija Zagreb, Prehrambeno, veterinarska, poljoprivredna škola Stanka Ozanića, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok, Srednja škola Jastrebarsko i Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb. Kao najaktivniji učenci nagrađeni su Luna Jelavić, III. Gimnazija, Osijek i Filip Pondeljak, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok.  Završna svečanost projekta i uručenje nagrada timovima koji su osvojili prva tri mjesta u kategoriji osnovne i srednje škole, održat će se 29. lipnja na Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. 


Državna smotra učeničkih radova u Pilot-projektu „Biosigurnost i biozaštita“ u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj

Osnovna škola Vijenac iz Osijeka u suradnji s Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Hrvatskim društvom za biosigurnost i biozaštitu, tijekom školske 2020./2021. godine provodila je Pilot-projekt „Biosigurnost i biozaštita“. Projekt je proveden kao izvannastavna aktivnost u 122 osnovne i srednje škole Republike Hrvatske, a u njemu je sudjelovalo 160 učitelja i više od 4.000 učenika.

Idejni pokretač i autor projekta „Biosigurnost i biozaštita“ je mr. sc. Maja Kassa, profesorica geografije u OŠ Vijenac, koja je zajedno s ravnateljicom Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ prof. dr. sc. Alemkom Markotić izradila kurikulum za ovu izvannastavnu aktivnost i izborni program.

Naime, izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanih uz biosigurnost i biozaštitu.

Tijekom ove školske godine učenici su na inovativan način kroz interaktivne digitalne sadržaje svladavali nove biosigurnosne kompetencije i vještine, a uz stjecanje novih saznanja, izradili su mnoštvo kreativnih radova poput crteža, prezentacija, videouradaka, stripova, modela i dr.

Finalni dio projekta je održavanje Državne smotre učeničkih radova „Biosigurnost i biozaštita“ koju pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja organizira Osnovna škola Vijenac.

U Organizacijskom odboru smotre na nacionalnoj razini sudjelovale su: prof. dr. sc. Alemka Marotić,  Vesna Vrbošić, ravnateljica Osnovne škole Vijenac, mr. sc. Maja Kassa, dr. sc. Ljiljana Žmak, Andreja Dorić i Svetlana Tomić. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su sudjelovali u projektu za smotru su izrađivali male znanstvene postere na jednu od zadanih tema: Dubrovačka karantena, Epidemiološki lanac, Zaštitna oprema i njezina uloga, Kako se prenose zarazne bolesti, dr. Andrija Štampar, dr. Fran Mihaljević, Biosigurnost i biozaštita, Zarazne bolesti u Hrvatskoj, SARS-CoV-2 u Hrvatskoj, WHO, Jedno zdravlje i Kako se zaštititi od zaraznih bolesti.

Svečano otvaranje Državne smotre održano je u Kulturnom centru u Osijeku, 1. lipnja 2021. godine, gdje su ujedno izloženi učenički radovi. Na početku svečanosti, nazočnima  se obratila ravnateljica OŠ Vijenac Vesna Vrbošić, mr. sc. Maja Kassa, zamjenik župana Josip,  Osječko-baranjske županije Josip Miletić, Davor Brust iz Grada Osijeka, a svečanom otvaranju online su nazočili prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Vili Beroš, ministar zdravstva, prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, dr. sc. Ljiljana Žmak, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu. Prigodni program izveli su učenici Osnovne škole Vijenac koji su sudjelovali u pilot-projektu.

2. lipnja 2021. godine  održano je i online predstavljanje radova učenika i proglašenje nagrađenih timova. U kategoriji osnovnih škola prvo mjesto su osvojile škole OŠ Josipa Pupačića (Omiš) i OŠ Zlatar Bistrica, dok su drugo i treće mjesto osvojile OŠ Župa Dubrovačka (Mlini) i OŠ Nikole Tesle (Vinkovci). U kategoriji srednjih škola nagrađeni su za prvo mjesto Gimnazija Josipa Slavenskog (Čakovec), drugo mjesto osvojila je Prva gimnazija (Varaždin), a treće Srednja škola Vrbovec.  Kao najaktivnije škole u pilot-projekt nagrađene su: OŠ Fra Kaje Adžića, Pleternica, OŠ Trilj, OŠ Žnjan, OŠ Trstenik, OŠ Šime Budinića Zadar, Nadbiskupska klasična gimnazija Zagreb, Prehrambeno, veterinarska, poljoprivredna škola Stanka Ozanića, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok, Srednja škola Jastrebarsko i Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb. Kao najaktivniji učenci nagrađeni su Luna Jelavić, III. Gimnazija, Osijek i Filip Pondeljak, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok.  Završna svečanost projekta i uručenje nagrada timovima koji su osvojili prva tri mjesta u kategoriji osnovne i srednje škole, održat će se 29. lipnja na Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. 

DRŽAVNA SMOTRA UČENIČKIH RADOVA

POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

 

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s Osnovnom školom Vijenac, Osijek, organiziraju Državnu smotru učeničkih radova (postera) u okviru pilot-projekta Biosigurnost i biozaštita kao izvannastavna aktivnost u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Tijekom provedbe pilot-projekta učenici su sa svojim nastavnicima i učiteljima pokazali veliku kreativnost, znanje i sposobnost u izradi mnoštva kreativnih zadataka.

Želja nam je potaknuti vas na završni zadatak gdje će do izražaja doći usvojena znanja i vještine stečene tijekom rada u pilot-projektu Biosigurnost i biozaštita.

Osim zadanih tema i veličine postera sve ostalo prepuštamo vama i vašim učenicima kako bi do izražaja došla vaša kreativnost u osmišljavanju postera.

 

 

 

Organizacijski odbor

1.  Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr.med. – voditeljica projekta

2.  Dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med - Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu

3.  Vesna Vrbošić, prof. - ravnateljica OŠ Vijenac, Osijek

4.  Andreja Dorić, prof. - OŠ Darda

5.  Svetlana Tomić, prof. - OŠ Laslovo

6.  Mr. sc. Maja Kassa, prof. - nacionalni koordinator pilot-projekta

 

Pokroviteljstvo

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

 

Pravo sudjelovanja

Na Državnoj smotri učeničkih radova, u okviru pilot-projekta Biosigurnost i biozaštita, pravo sudjelovanja imaju timovi osnovnih i srednjih škola sudionica pilot-projekta.

Svaka škola može poslati samo jedan rad - poster, na samo jednu odabranu temu postera koje su niže navedene, a koji predstavlja biti rezultat timskog rada učenika i mentora uključenih u pilot-projekt. Školski tim čini najviše 5 učenika.

 

 

Veličina postera

Zadana veličina postera je A0 odnosno 1189 x 841 mm ili B1 707 x 1000 mm.

Poster se izrađuje na hamer papiru.

 

 

Teme postera

Kategorija: osnovne škole

1.  Vogralicov – epidemiološki lanac na primjeru SARS-CoV-2

2.  Zaštitna oprema i njezina uloga

3.  Kako se prenose zarazne bolesti?

4.  Dr. Andrija Štampar

5.  Dr. Fran Mihaljević

6.  Karantena u Dubrovniku

 

Kategorija: srednje škole

1.  Zarazne bolesti u Hrvatskoj

2.  SARS-CoV-2 u Hrvatskoj

3.  WHO

4.  „Jedno zdravlje“

5.  Kako se zaštiti od zaraznih bolesti?

6.  Biosigurnost i biozaštita

 

 

Način izrade postera

Poster može biti izrađen digitalno, ručno, kombinirano i dr.

Potrebno je voditi brigu o sljedećim smjernicama koje će se vrednovati kod procjene najboljih postera:

Naslov: vidljiv iz daljine.

Tekst: slova trebaju biti dovoljno velika i čitljiva. Pri upotrebi računala koristite izabrani font slova. Pišite kratke rečenice čitljive iz daljine.

Slike, fotografije, crteži: uloga im je dodatno objasniti ono što želite prenijeti te učiniti poster zanimljivijim. Ograničite se na svega nekoliko najdojmljivijih.

Izgled i sadržaj: urednost, točnost, informativna i edukativna vrijednost, kreativnost, jedinstvenost…

Oblikovanje: poster bi trebao ispuniti zadani format, no ne smije biti prenatrpan. Vjerujemo u vašu kreativnost.

Video uradak:

Video uradak u kojem učenici predstavljaju svoj rad potrebno je poslati na e-mail adresu: smotra.biosigurnost@gmail.com do 03.05.2021. u 23.59. sati.

Trajanje video uratka je ograničeno na 5 minuta, a potrebno ga je izraditi i poslati u mp4 formatu. Obvezni podaci koje video treba sadržavati su: naziv škole, županija, mjesto, ime i prezime učitelja/nastavnika mentora te ime i prezime i razred učenika.

 

 

Podaci o sudionicima

Svaki poster treba sadržavati sljedeće podatke:

Naziv škole

Županija

Mjesto

Ime i prezime učitelja/nastavnika mentora

Ime i prezime učenika, razred

 

 

Prijave za Državnu smotru

Prijavu školskih timova je potrebno izvršiti putem poveznice http://bit.ly/3ovYKUs do 05.04.2021. u 23.59. sati.

 

 

Dostava učeničkih radova

Učeničke radove (postere) potrebno je poslati preporučenom pošiljkom do 03.05.2021. na adresu:

 

OŠ Vijenac

Državna smotra učeničkih radova

pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita

Vijenac Ivana Meštrovića 36

31000 Osijek

 

Preporučuje se pošiljku poslati u obliku poštanskog valjka kako se poster ne bi oštetio ili pogužvao u transportu.

 

Poster u digitalnom obliku je potrebno poslati na e-mail adresu: smotra.biosigurnost@gmail.com do 03.05.2021. Poster treba biti u JPG ili JPEG formatu.

 

Dan predaje pošiljke u poštanskom uredu smatra se danom predaje Prosudbenom povjerenstvu.

 

 

Nagrađivanje najuspješnijih timova

Povjerenstvo za odabir najboljih radova izabrat će:

a) tri najuspješnija školska tima iz kategorije osnovnih škola će dobiti priznanje i prigodne nagrade

b) tri najuspješnija školska tima iz kategorije srednjih škola će dobiti priznanje i prigodne nagrade.

Najbolji tim iz kategorije osnovnih i srednjih škola bit će nagrađen sudjelovanjem u Kampu biosigurnosti na otoku Lošinju sljedeće školske godine (do pet učenika i jedan mentor) ovisno o epidemiološkoj situaciji.

 

 

Prosudbeno povjerenstvo

Priloženi dokumenti:
Drzavna smotra - plakat (2).pdf

preskoči na navigaciju